Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

5 trường hợp được miễn phí sử dụng HĐĐT

10-15-2019


NĐ 119 cũng quy định rõ 5 trường hợp được Tổng cục Thuế hoặc tổ chức được Tổng cục Thuế ủy nhiệm cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế mà không thu tiền. Đó là:

- Các DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ cá nhân kinh doanh tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

- Các DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật và hộ cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành DN trong thời gian 12 tháng, kể từ khi thành lập DN.

- Các hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại cũng được miễn phí 12 tháng kể từ khi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế sẽ miễn phí sử dụng HĐĐT đối với các DN nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh và quy định của Bộ Tài chính, trừ các DN hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

- Ngoài ra, còn miễn phí sử dụng HĐĐT đối với một số trường hợp cần thiết khác để khuyến khích sử dụng HĐĐT.

Tuy nhiên, trường hợp trên chỉ mới đề cập việc miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh ở vùng khó khăn, vậy còn các hộ kinh doanh lớn thì như thế nào ?

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP (NĐ119), tổ chức thì hộ kinh doanh (HKD) hoạt động trong 5 lĩnh vực là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Quy định này nhằm phân loại HKD và khuyến khích các hộ lớn chuyển lên DN.

 

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương