Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

CÁCH SAO LƯU DỮ LIỆU HTKK CŨ SANG DỮ LIỆU HTKK 4.0.8

10-18-2018

Sau đây Trung tâ​m đ​ào​ tạo​ kế​ toán​ thực​ tế Hoa Hướng Dương sẽ​ hướng dẫn các bạn cách sao lưu và phục hồi dữ liệu HTKK như sau:

B1: Vào hệ thống HTKK cũ, chọn Công cụ => Chọn "Sao lưu dữ liệu" => Đặt tên dữ liệu không có dấu => Chọn Vị trí lưu tùy ý => "Save"

B2: Vào hệ thống HTKK mới, chọn Công cụ => Chọn " Chuyển đổi dữ liệu từ HTKK phiên bản cũ" => Chọn file vừa sao lưu ở bước 1 => Chọn "Open" => Chờ chương trình chạy xong.

VẬY LÀ BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHÉ!

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương