Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trước khi được bổ nhiệm làm "Kế toán trưởng”, trung tâm tổ chức khóa học kế toán trưởng

Xem tiếp

TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác "kế toán” trên địa bàn Tỉnh Nghệ An, Trung tâm Đào tạo kế toán Hoa Hướng Dương phối hợp với trường Học viện tài chính mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng

Xem tiếp