Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

Dịch vụ kế toán nội bộ

09-21-2016

Kế toán nội bộ thực hiện tất cả các công việc của một kế toán viên, giữ vai trò là một nhân viên chính thức của công ty.

kỹ-năng

Việc quản trị tốt chi phí hoạt động, doanh thu, lãi lỗ là tiêu chí hàng đầu của một doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình tài chính, kinh doanh của công ty mình. Với loại hình dịch vụ kế toán nội bộ nhằm giúp doanh nghiệp vừa giảm thiểu chi phí, vừa có được chuyên viên kế toán với 10 năm kinh nghiệm thực tiễn.

Kế toán nội bộ không còn đơn thuần chỉ làm công việc đong đo, đếm, báo cáo thuế, kế toán thuế mà còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán nội bộ ngày nay cần phải hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như Marketing, tài chính, kế toán quản trị…

Công việc của kế toán nội bộ:

  • Xây dựng hệ thống mẫu biểu, báo cáo quản trị và các báo khác theo yêu cầu của ban quản trị
  • Hỗ trợ tư vấn và xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận
  • Xây dựng hệ thống phân tích và lấy số liệu
  • Xây dựng và tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm
  • Đưa ra các đánh giá, nhận xét về doanh thu và quản trị chi phí

Lợi ích của dịch vụ kế toán nội bộ:

  • Số liệu được tổng hợp một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác
  • Giảm thiểu chi phí cho bộ máy kế toán và tăng hiệu quả công việc
  • Được tư vấn và hỗ trợ các chính sách về thuế, kế toán theo quy định hiện hành
  • Được hỗ trợ tư vấn trong việc đọc và phân tích các số liệu báo cáo quản trị.

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương