Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

Dịch vụ kế toán xuất nhập khẩu

09-21-2016

Đối với các công ty xuất nhập khẩu, bộ phận xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường, thúc đẩy các hoạt động mua và bán hàng hóa. Việc nhanh chóng đưa các hàng hóa vào nội địa lưu thông cũng như xuất bán thành phẩm cho các bạn hàng quốc tế là rất quan trọng nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục hải quan thuận lợi tạo tiền đề cho việc việc lưu thông hàng hóa, tránh bị tồn vốn và các tổn hại về tài chính trong thời gian hàng lưu kho.

99999-31

Công việc của kế toán xuất nhập khẩu:

  • Kiểm tra hồ sơ kê khai hải quan (Sales contract, invoice, packing list, bill of lading…)
  • Làm hồ sơ để thông quan hàng hóa
  • Kiểm tra chứng nhận xuất sứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của lô hàng
  • Các hoá đơn dịch vụ liên quan tới hoạt động nhập khẩu như: Bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hoá, nâng hạ, phí vệ sinh container, phí chứng từ, lưu kho…
  • Nộp thuế xuất nhập khẩu (lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước)
  • Giao dịch ngân hàng (mở LC, tu chỉnh LC, thanh toán TT, thanh toán DP cho hàng hóa xuất nhập khẩu)
  • Hạch toán và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đối phát sinh do đánh giá lại sổ dư ngoại tệ và hạch toán vào sổ sách kế toán
  • Thực hiện hạch toán kế toán hợp lý cho từng nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương