Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PART TIME CÓ PHẢI ĐÓNG BHXH?

10-18-2018

Đây là nội dung có nhiều ý kiến trái chiều. Khi được hỏi các cơ quan bảo hiểm thường trả lời rằng phải đóng. Tuy nhiên giả sử người lao động chỉ làm 1 buổi mỗi tháng với tiền công là 500 ngđ thì mức đóng là thế nào? Đây là quan điểm của cá nhân người viết về vấn đề này mọi người cùng thảo luận nhé!

► Căn cứ:
♦ Theo Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 thì:
“1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động.
2. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.
3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.”
♦ Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
….
♦ Khoản 3 Điều 85: "Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản".

⇒ Như vậy: đối với hợp đồng làm việc lao động part time, việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không chúng ta phải xem xét trên hai trường hợp:
+ TH1: Nếu hợp đồng lao động dưới 01 tháng thì không phải tham gia BHXH bắt buộc.
+ TH2: Nếu hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì phải tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

♦ Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/07/2014 thì:
“Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”
Vậy nếu người lao động thỏa điều kiện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về thời hạn hợp đồng nhưng mức lương lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng thì cũng không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

⇒ Kết luận: Khi xem xét vấn đề đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hợp đồng lao động làm việc part time chúng ta phải xem xét trên 02 điều kiện:
(1) Thứ nhất là về thời hạn của hợp đồng
(2) Thứ hai là mức lương hợp đồng (so sánh với mức lương tối thiểu vùng). Nếu mức lương thấp hơn mức tối thiểu vùng thì không phải đóng BHXH

 

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương