Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN SAI MÃ SỐ THUẾ, ĐỊA CHỈ, ....

Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Đó là vướng mắc chung của nhiều bạn kế toán. Kế toán Hoa Hướng Dương xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sa

Xem tiếp

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Mô tả công việc của kế toán bán hàng

Xem tiếp

KẾ TOÁN NHÀ HÀNG

Công việc của một kế toán ở nhà hàng, khách sạn như thế nào?

Xem tiếp

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1

Nâng cấp HTKK từ phiên bản 3.4.5 lên phiên bản 3.4.6

Xem tiếp

CÁC BÚT TOÁN ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH PHẢI LÀM KHI LÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Đầu năm tài chính kế toán cần hạch toán những bút toán nào?

Xem tiếp

CÁCH LẬP BẢNG PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ THUẾ TNDN

Hướng dẫn làm Bảng chuyển lỗ từ HĐ SXKD (Phụ lục 03-2A/TNDN) của Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN)

Xem tiếp

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Xem tiếp

Bắt đầu sử dụng phần mềm HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6 bắt đầu từ ngày 27/06/2017

Bắt đầu sử dụng phần mềm HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6 bắt đầu từ ngày 27/06/2017

Xem tiếp

Phần mềm HTKK 3.4.3 mới nhất 5/5/2017

Phần mềm HTKK 3.4.3 mới nhất 5/5/2017 của Tổng cục thuế

Xem tiếp

MƯỜI NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Chúng ta kinh doanh, chúng ta chăm chỉ " cày cuốc" đi làm... mục đích là để " túi tiền" của chúng ta ngày một nhiều thêm. Nhưng làm thế nào để quản lý đồng tiền của chúng ta một cách hiệu quả? Mời các bạn cùng tham khảo cách quản lý tiền dưới đây

Xem tiếp

Khi nào thì chúng ta bắt đầu viết hóa đơn cho khách hàng

học kế toán thực tế tại vinh Theo như Điểm 1 và Điểm 4 Điều 9 của VBHN số 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015  Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát

Xem tiếp

Hướng dẫn lập và kê khai thuế môn bài qua mạng

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn biết các vấn đề về thuế môn bài như sau:  Căn cứ pháp lý  Đối tượng nộp thuế môn bài  Thời gian nộp tờ khai thuế môn bài và thời gian nộp tiền  Cách kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng  Cách nộp tiền thuế môn bài

Xem tiếp

Cách phân biệt các loại hóa đơn

Có các loại hóa đơn mà khi các bạn đi mua hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà cung cấp và được nhà cung cấp xuất hóa đơn, nhưng không biết rõ hóa đơn nào thuế chấp nhận và hóa đơn nào thuế không chấp nhận

Xem tiếp

Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như thế nào?

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (tức là bán những gì mà cầm nắm được, ví dụ như bán 155;152;1561;211) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ngày lập

Xem tiếp