Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

Khóa học thực hành kế toán nhà hàng, khách sạn

09-21-2016

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực nhà hàng và khách sạn để đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và thế giới. Các doanh nghiệp nước ngoài đang chuyển hướng đầu tư mạnh vào thị trường Việt Nam, đây là điều kiện hết sức thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và nhà hàng khách sạn nói riêng phát triển mạnh mẽ.

Khách hàng của các doanh nghiệp này cũng khó tính hơn rất nhiều so với lĩnh vực khác. Bởi vậy, khi doanh nghiệp tuyển dụng kế toán cũng đòi hỏi nhân sự mới phải có trình độ và kinh nghiệm tương đối tốt. Bạn có ý định muốn làm việc trong loại hình doanh nghiệp này, vậy kinh nghiệm học kế toán của bạn thế nào? hoặc bạn đã từng làm kế toán thương mại dịch vụ bao giờ chưa?

 Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn


– Hiểu rõ quy trình hạch toán hóa đơn, chứng từ.1. Mục đích của khóa học

– Biết quy trình tập hợp chi phí, tính giá thành từng món ăn phù hợp với từng hóa đơn và bảng kê chi tiết đính kèm.

– Biết hệ thống, lập, kiểm tra bảng cân đối số phát sinh, lập báo cáo tài chính.

– Có kinh nghiệm lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm .

– Biết áp dụng luật thuế một cách hợp lý.

2. Đối tượng tham gia học

– Những người đang làm kế toán trong các doanh nghiệp khác nhưng chưa từng làm kế toán nhà hàng khách sạn

– Là người học để làm kế toán cho công ty gia đình

– Là sinh viên mới ra trường sắp tới sẽ làm việc tại công ty nhà hàng khách sạn

– Là các nhà quản lý doanh nghiệp, học để quản lý tốt hơn tránh rủi ro cho công ty

3. Nội dung học

– Được chia sẻ những kinh nghiệm về làm kế toán thuế

– Dạy cách hạch toán đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua vào, hóa đơn đầu ra.

– Cách chuyển đổi đơn vị tính giữa việc mua nguyên vật liệu đầu vào so với việc xuất nguyên vật liệu chế biến món ăn.

– Dạy cách xây dựng định mức nguyên vật liệu từng món ăn, cách lập bảng kê chi tiết kèm hóa đơn tiếp khách.

– Dạy cách phân loại nguyên vật liệu đầu vào cần phân biệt là hàng khô hay tươi sống để ta xác định thời gian dùng những thực phẩm đó chế biến suất đồ ăn theo hóa đơn cho phù hợp.

– Các quy định về chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

– Cách xác định được chi phí nào là chi phí chung cần phân bổ vào giá của từng món ăn; như chi phí gas hóa lỏng, tiền nước, tiền điện…

– Cách tính và phân bổ công cụ dụng cụ trong nhà hàng – khách sạn

– Cách hạch toán khấu hao tài sản cố định trong nhà hàng – khách sạn

– Cách tập hợp chi phí, tính giá thành từng món ăn cho phù hợp với nội dung, giá trị của từng hóa đơn tiếp khách

– Cách lập các mẫu biểu cần thiết với loại hình nhà hàng – khách sạn theo luật thuế mới

– Cách cân đối chi phí lập báo cáo tài chính cuối năm

– Cách lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm

– Có khả năng tự giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

– Như vậy sau khi hoàn thành khóa học các bạn sẽ biết được để làm kế toán thuế cần biết những gì, quy trình hạch toán kế toán ra sao để ra được sản phẩm cuối cùng đó chính là bộ báo cáo tài chính.

 

4. Tài liệu học

– Là hóa đơn, chứng từ sống của các doanh nghiệp đang hoạt động thực tế

– Giáo trình trực tuyến: Tất cả có sẵn trên Website lamketoan.vn được cấp sau khi học viên đăng ký học 

– Giáo trình tại lớp: Cung cấp miễn phí bản cứng tại lớp cho học viên 

– Hoặc học trên chứng từ sống của công ty học viên ( học viên cung cấp cho trung tâm toàn bộ hóa đơn, chứng từ của công ty học viên, chi tiết liên hệ với trung tâm )

5. Quyền lợi học viên

– Trung tâm có cấp chứng chỉ thực hành (nếu học viên có nhu cầu)

– Được hỗ trợ sau khóa học tư vấn miễn phí mọi tình huống liên quan tới lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

6. Giảng viên

– Là các kế toán thuế tổng hợp, kế toán trưởng  trong doanh nghiệp nhà hàng – khách sạn

– Là đội ngũ kế toán thuế tổng hợp làm việc tại trung tâm nhận dịch vụ về mảng nhà hàng – khách sạn

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương