Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

LỚP KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

09-29-2016

KHOÁ HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

          Kế toán là một hoạt động bắt buộc không thể thiếu của doanh nghiệp. Thông tin kế toán phải công bố theo luật định, đó là công cụ chủ yếu để kiểm soát, đánh giá hoạt động kinh doanh. Tài liệu kế toán được xây dựng bởi những người có nghiệp vụ chuyên môn và tuân theo chuẩn mực chặt chẽ.

Tại sao chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp cần hiểu biết cơ bản về kế toán?

           Luật pháp quy định lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là người đại diện pháp luật và giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và kiểm soát bộ máy kế toán, thường xuyên sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên tại Việt Nam, trong nhiều trường hợp, người đại diện pháp luật và giám đốc điều hành thiếu am hiểu nghiệp vụ kế toán, điều đó làm hạn chế khả năng quản lý.

            Rất nhiều chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc chỉ chuyên tâm đến vấn đề thị trường, kỹ thuật công nghệ … mà khoán trắng công tác kế toán cho kế toán trưởng, ký các văn bản, báo cáo do kế toán trưởng đệ trình mà không xem xét tường tận; thậm chí còn không nắm được chính xác tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn … của đơn vị. Đến khi doanh nghiệp phát sinh vấn đề thì hậu quả thật khôn lường.

              Giám đốc hoặc Chủ doanh nghiệp không cần biết nghiệp vụ kế toán, nhưng chí ít cũng phải nắm được những nguyên tắc cơ bản của kế toán, biết xem xét báo cáo và sổ sách kế toán và biết cách kiểm soát kế toán.

              Chuyên đề này nhằm trang bị kiến thức cần thiết về kế toán cho lãnh đạo doanh nghiệp dưới góc độ là nhà quản trị, giúp lãnh đạo giải quyết yêu cầu đó. 

Tải xuống

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương