Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

Quy định mới về mức phụ cấp ăn ca theo TT 26/2016/TT/BTC

10-14-2016

 

 

Bộ Lao động Thương binh và xã hội mới có Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước. Mời các bạn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan tới doanh nghiệp không phải vốn nhà nước qua bài viết:

Mức phụ cấp ăn ca từ năm 2016 là 730.000đ

1. Mức tạm ứng tiền lương hàng tháng cho người lao động

Điều 13, khoản 1 Thông tư 26/2016/T-BLĐTBXH quy định:

“1. Căn cứ kế  hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty quyết định mức tạm ứng tiền lương, nhưng không quá 85% mức lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động”

Các doanh nghiệp vốn 100% của nhà nước, khi xây dựng kế hoạch năm, phải xây dựng quỹ lương kế hoạch trên cơ sở đơn giá tiền lương (tùy theo yêu cầu thực tế) theo một trong các yếu tố sau:

  • Tổng doanh thu;
  • Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương;
  • Lợi nhuận;
  • Đơn vị sản phẩm;
  • Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với tính chất hoạt động để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Theo quy định trên, doanh nghiệp không có vốn của Nhà nước, có thể áp dụng tạm ứng 85% quỹ lương cho người lao động hàng tháng, và chi trả hết tiền  lương vào cuối năm

2. Mức phụ cấp ăn ca từ 2016 là 730.000đ

Điều 22, khoản khoản 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mức chi ăn ca  như sau:

“4. Công ty thực hiện mức tiền chi ăn giữa ca cho người lao động, tối đa không vượt quá 730.000đ/người/tháng.

Theo quy định trên, mức phụ cấp ăn ca từ năm 2016 là 730.000đ

3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Mời các bạn tham khảo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH  tại phần Tải xuống

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương